• P 
  • P 
  • PRACOVNÍK/NICE SLUŽBY ČČK - ÚKLID NEBYTOVÝCH PROSTOR / DPP, DPČ 

PRACOVNÍK/NICE SLUŽBY ČČK - ÚKLID NEBYTOVÝCH PROSTOR / DPP, DPČ

Zaměstnavatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Kopeckého 840

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici pracovník SLUŽBY ČČK - úklid nebytových prostor.

Charakteristika povolání: pracovník SLUŽBY ČČK zabezpečuje výkon služby spočívající v úklidu nebytových prostor.

Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažený věku 18 let, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme:
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost
- dobré komunikativní schopnosti
- vysoké pracovní nasazení, flexibilitu
- občanskou bezúhonnost
- výhodou je očkování proti žloutence typu B

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení uchazeče, datum místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.

K přihlášce je nutno přiložit:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis) včetně telefonického a emailového kontaktu
- motivační dopis

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (1. 3. 2021)
Místo výkonu práce: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, pracoviště Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076
Smlouva: Dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti
Mzda: 100,- Kč/hodina

Písemnou přihlášku s přílohami zasílejte na adresu:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dotazy ohledně pracovního poměru Vám bud

odpovědět
PRACOVNÍK/NICE SLUŽBY ČČK - ÚKLID NEBYTOVÝCH PROSTOR / DPP, DPČ
Kontaktní osoba: Jiří Preclík
Telefon: 775 112 998
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Dohoda o provedení práce
Pozice určená pro region: Pardubický kraj