• P 
  • P 
  • Číšníci a servírky 

Číšníci a servírky

Zaměstnavatel: Avia Park III, s.r.o.
Tupolevova 676

P ř e d c h o z í z k u š e n o s t n a o b d o b n é p o z i c i v e F & B p r o v o z u
P o k r o č i l é s o m m e l i é r s k é z n a l o s t i
S p o l e h l i v o s t , d o c h v i l n o s t a t ý m o v é h o d u c h a
S c h o p n o s t u č i t s e n o v é v ě c i a p r a c o v a t n a v y s o k é ú r o v n i
V h o d n é i p r o c i z i n c e s d o k o n a l o u z n a l o s t í č e š t i n y a a n g l i č t i n y n a ú r o v n i C 1
Z n a l o s t d a l š í h o j a z y k a v í t á n a

odpovědět
Číšníci a servírky
Kontaktní osoba: Jakub Kolář
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha