• P 
  • P 
  • Pracovník/nice SLUŽBY - úklid nebytových prostor 

Pracovník/nice SLUŽBY - úklid nebytových prostor

Zaměstnavatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Kopeckého 840

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici pracovník SLUŽBY - úklid nebytových prostor.

Charakteristika povolání: Pracovník SLUŽBY zabezpečuje výkon služby spočívající v úklidu nebytových prostor např. v nákupním centru.

Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana pobyt v ČR, dosažený věku 18 let, způsobilost k právním úkonům.

Požadujeme:
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost,
- dobré komunikativní schopnosti,
- flexibilitu,
- občanskou bezúhonnost,
- výhodou je očkování proti žloutence typu B

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení uchazeče, datum místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.

K přihlášce je nutno přiložit:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis) včetně telefonického a emailového kontaktu
- motivační dopis.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Místo výkonu práce: Ústí nad Orlicí
Smlouva: Hlavní pracovní poměr (40 hodin týdně).
Pracovní úvazek bude sjednán na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíců s možností následného prodloužení pracovní smlouvy.
Mzda: 19 600 Kč + stravenkový paušál

Písemnou přihlášku s přílohami zasílejte na adresu:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí nebo na email: us

odpovědět
Pracovník/nice SLUŽBY - úklid nebytových prostor
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj